Free PageRank Checker

Europejski Certyfikat Umiejetności Komputerowych

Czym jest ECDL?

Europejski Certyfikat Umiejetności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) jest certyfikatem, który poświadcza, ze jego posiadacz ECDLzdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejetność obsługi komputera oraz realizacji podstawowych zadań, takich jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, tworzenie prezentacji multimedialnych oraz tworzenia prostych stron internetowych.


Idea Europejskiego Certyfikatu Umiejetności Komputerowych wyszła na przeciw wymaganiom pracodawców. Jest bowiem jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejetności zatrudnionych badz też zatrudnianych pracownikow. Miernik ten jest niezależny od miejsca zdobycia umiejetności, od ukończonych kursów czy tez wyksztalcenia. Pracodawca, zatrudniając posiadacza Certyfikatu Umiejetności Komputerowych, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości jakie niesie ze sobą technologia informatyczna.


Europejski Certyfikat Umiejetności Komputerowych zwiększa więc możliwości znalezienia zatrudnienia.


Dlaczego warto zdać egzamin?

Certyfikat Umiejetności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

 • szukających po raz pierwszy pracy,
 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim),
 • poszukujących pracy,
 • poszukujących pracy w innych krajach Unii Europejskiej.

Europejski Certyfikat Umiejetności Komputerowych jest jednolity w całej Europie i służy:

 • przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji,
 • podniesieniu poziomu umiejetności wykorzystania komputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym,
 • wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników,
 • opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania komputerów,
 • umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej.

Jakie korzyści daje ECDL?

Europejski Certyfikat Umiejetności Komputerowych jest uznawany w całej Europie i został opracowany przez Unię Europejską. Powstał on z myśla o tych, którzy musza lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Jest odpowiedni dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszukujących pracy, w każdym wieku - od 8 do 80 lat. ECDL jest rzetelnym świadectwem rzeczywistych umiejetności.


Cele ECDL:

 • podwyższenie poziomu umiejetności użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i chcących podjąć pracę,
 • wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera,
 • umożliwienie lepszego wykorzystania nakladów na technologię informatyczna,
 • zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników.

szkolenia rybnik, kursy komputerowe, kursy zawodowe, pierwsza pomoc przedmedyczna

broń, strzelectwo, strzelnica, rybnikStowarzyszenie Miłoœników Broni GIWERA