Free PageRank Checker

Uprawnienia SEP (bez ograniczeń)

Charakterystyka kursu

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego, który pozwala uzyskać uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji do 1kV lub 20kV.


Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym kwalifikacje przed komisja kwalifikacyjną SEP.


Minimalne wymagania dla uczestników
  • ukończone 18 lat,
  • średnie wykształcenie,
  • dobry stan zdrowia.

Dokumenty uzyskiwane po ukończeniu szkolenia
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie §6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216),
  • po pozytywnym złożeniu egzaminu - uprawnienia kwalifikacyjne SEP (ważne 5 lat).

Czas trwania

od 50 do 120 godzin.


Cena szkolenia

W celu uzyskania oferty cenowej prosimy o wysłanie zapytania ofertowego na adres biuro@atforum.pl, skorzystanie z formularza zapytania ofertowego lub kontakt telefoniczny.


szkolenia rybnik, kursy komputerowe, kursy zawodowe, pierwsza pomoc przedmedyczna